Kurs: C++, grunnleggende

Pris: 22500,-Varighet: 5 dager

Aktuelle C++, grunnleggende kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i C++, grunnleggende, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

C++ er i dag blant de mest brukte programmeringsspråk, med en mengde bruksområder. C++ utvider programmeringsspråket C med en mer moderne objektorientert tankegang. C++ er attraktivt som programmeringsspråk på grunn av sin store utbredelse, da en mengde gode utviklingsverktøy eksisterer. Kurset er ikke knyttet opp mot noen bestemt utviklingsverktøy, men tar for seg grunnleggende, standard C++ programmering som vil være nyttig uavhengig av hvilket system / verktøy man velger

Målsetting C++, grunnleggende kurs

Deltakerene skal få en grunnleggende innføring i C++ for å kunne utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggene elementer i objektorientert programmering. Kurset har ingen krav om forkunnskaper i programmering, men da C++ er et ganske omfattende programmeringsspråk, kan det være noe komplisert å lære dersom man ikke har noen kjennskap til andre programmeringsspråk, og kurs i f.eks. PHP kan med fordel tas først. C++ benytter mye av samme struktur som bl.a. Java og PHP, kjennskap til C++ vil gjøre det enklere å lære disse språkene. Kurset er basert på ANSI standard 98

Forkunnskaper C++, grunnleggende kurs

Programmeringskunnskaper i språk som C, Pascal, Java, C# eller lignende vil være en fordel. Kjennskap til objekt-orientert tankegang vil også være en fordel.

Dokumentasjon C++, grunnleggende kurs

Sams: Teach yourself C++ in 21 days, eller tilsvarende

Kursinnhold C++, grunnleggende kurs

 • Introduksjon
  • til objektorientert programmering og C++
 • Grunnleggende C++ programmering
  • Gjennomgang av grunnleggende struktur og elementer i C++ programmering
 • Klasser og objekter
  • Grunnleggende gjennomgang av objektorientert programmering, innføring i hvordan man bruker objekter i C++ for å gjøre programmene mere strukturerte. Templates, strukturer o.l. vil også bli gjennomgått
 • Standard library
  • Presentasjon og gjennomgang av C++ standard bibliotek for å få kjennskap til hvilke muligheter som ligger i her for å redusere mengden kode man behøver skrive selv

Metodikk C++, grunnleggende kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.