Kurs: Flash Avansert

Pris: 8600,-Varighet: 2 dager

Aktuelle Flash Avansert kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Flash Avansert, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Dersom du allerede kan bruke Flash på et grunnleggende nivå, er dette kurset som tar deg et steg videre. Du vil lære mer avanserte teknikker og bruk av programmet. Flash har blitt det mest avanserte miljøet for utvikling av interaktive websiter, digitale opplevelser og innhold for mobile enheter (mobiltelefoner, PDA m.m.).

Med enkle teknikker kan man designe avanserte navigasjoner og animasjoner. Programmet har pga. sine relativt små filstørrelser blitt svært populær blant webdesignere. I følge produsenten har over 90% av datamaskiner med internett-tilgang nå Flash plug-in.

Programmet har blitt så populært på grunn av sin utrolige bredde og lave inngangsterskel.
 

Målsetting Flash Avansert kurs

Deltakerne skal etter fullført kurs beherske lett avansert bruk av animeringsverktøyene, samt klargjøring av knapper for bruk i de nye funksjonene i Dreamweaver. Deltakerne vil også få kjenneskap til dypere programmeringsmuligheter (Actionscripting) i Flash.

Forkunnskaper Flash Avansert kurs

Grunnleggende kjennskap til Internett og erfaring fra arbeid med Macintosh eller Windows. God kjennskap til webteknologi og Illustrator eller andre vektorprogrammer er en stor fordel. Undervisningen foregår på PC men programmet er tilnærmet identisk på Macintosh.

Vi forutsetter at kursdeltakerne er godt kjent med emnene i grunnkurset.

Dokumentasjon Flash Avansert kurs

Adobe Flash Professional Bible el. tilsvarende

Kursinnhold Flash Avansert kurs

 • Avanserte knapper
  • Vi går igjennom menyer og undermenyer
 • Dynamisk tekst Animering
  • Shapetween, motiontween, motionguide, shapehints, i bilder
 • Lyd
  • Litt om egen produksjon av lydeffekter, import/bruk av .wav og .mp3-filer
 • Interaktivitet i Flash
  • "Stop" og "go to"-actions, "if frame is loaded"-action, "tell target"-action, lage enkle interaktive sider, skjemafelt og variabler
 • Programmeringsinnføring
  • Vi ser på actionscripting
 • Avansert publisering
  • Evaluering av filstørrelse og nedlastingstid, publiseringsmetoder, importere, eksportere og publisere animasjoner
 • Integrering i Dreamweaver
  • Klargjøring av knapper for integrering i Dreamweaver, bruk av Flash med og uten annet innhold på websiden (bl.a som illustrasjon)

Metodikk Flash Avansert kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.