Kurs: HTML5 & CSS3

Pris: 7900,-Varighet: 2 dager

Aktuelle HTML5 & CSS3 kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i HTML5 & CSS3, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Illustrasjonsbilde HTML5 & CSS3

Lær deg neste generasjon HTML og CSS. HTML5 er siste versjon av HTML. CSS3 er også siste versjon av CSS. Ingen av dem er ferdig utviklet, men det er mye innen begge vi kan ta i bruk i dag.

Målsetting HTML5 & CSS3 kurs

Deltakerne skal få en oversikt over det nye innen HTML5 og CSS3 og kunne benytte dette å lage WEB-sider etter at kurset er ferdig. Deltakere vil også få en innføring i fornuftig oppbygging av en Web side.

Forkunnskaper HTML5 & CSS3 kurs

HTML og CSS

Dokumentasjon HTML5 & CSS3 kurs

HTML5 & CSS3 For The Real World fra Sitepoint

Kursinnhold HTML5 & CSS3 kurs

 • Introduksjon HTML5 & CSS3
  • Støtte i dagens nettlesere
 • Nye HTML5-elementer
  • header
  • hgroup
  • footer
  • section
  • article
  • aside
  • nav
  • figure
  • figcaption
  • video
  • audio
  • mark
  • meter
  • progress
  • wbr
  • canvas
  • details
  • summary
  • datalist
  • time
 • Nye HTML5-attributter
  • for meta
   • charset
  • for skjemafelt:
   • tel
   • search
   • url
   • email
   • datetime
   • date
   • month
   • week
   • time
   • datetime-local
   • number
   • range
   • color
   • autofocus
   • placeholder
   • required
   • autocomplete
   • min
   • max
   • multiple
   • pattern
   • step
   • list
   • form
  • For fieldset
   • disabled
  • For Form
   • novalidate
  • for nummererte lister
   • reversed
  • For Iframe
   • sandbox
   • seamless
   • srcdoc
  • Globale attributter
   • contenteditable
   • contextmenu
   • data-dinEgenVerdi
   • draggable
   • dropzone
   • spellcheck
  • Endrede betydninger av elementer som a, b, address, cite, dl, head, hr, i, label, menu, s, small, strong, u
  • Endrede betydninger av attributter som: value for li, target for a og area, type for script og style
 • Nye CSS3-egenskaper
  • nye selektorer
   • E ~ F (general sibling)
   • Attributtselektorer
   • Pseudo-klasser
    • :enabled
    • :disabled
    • :checked
    • :indeterminate
    • :target
    • :default
    • :valid
    • :invalid
    • :in-range
    • :out-of-range
    • :required
    • :optional
    • :read-only
    • :read-write
   • Strukturelle pseudo-elementer
    • :root
    • :nth-child(n)
    • :nth-last-child(n)
    • :nth-of-type(n)
    • :last-of-type(n)
    • :first-child
    • :last-child
    • :first-of-type
    • :last-of-type
    • :only-child
    • :only-of-type
    • :empty
    • :not(exception)
  • Farger
   • RGBA
   • HSL og HSLA
   • Gjennomsiktighet
  • border-radius
  • border-image
  • box-shadow
  • text-shadow
  • box-sizing
  • resize
  • outline-offset
  • fargeforløpninger (gradients)
  • flere bakgrunnsbilder
  • background-size
  • transforms
   • translate
   • scale
   • rotate
   • skew
   • transform-origin
  • transitions
   • transition-property
   • transition-duration
   • transitition-timing-function
   • transition-delay
  • Animations
   • @keyframes
   • animation-name
   • animation-duration
   • animation-timing-function
   • animation-delay
   • animation-iteration-count
   • animation-direction
   • animation-play-state
  • Web-fonter
   • @font-face
  • Kolonne-layout
   • column-count
   • column-gap
   • column-width
   • column-rule
   • column break
   • column-span
  • Media-queries

Metodikk HTML5 & CSS3 kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.