Kurs: Java (EE5) WEB Services

Pris: 22500,-Varighet: 5 dager

Aktuelle Java (EE5) WEB Services kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Java (EE5) WEB Services, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!


Kurset gir en innføring i Web Services gjennom bruk av Java/EE 5 verktøyene og den standard som er godkjent gjennom WS-I Basic profil med interportabilitet. 10 timer med praktiske øvelser inngår i kurset.

Målsetting Java (EE5) WEB Services kurs

Deltakerne skal lære om de protokoller som inngår i Web Services, med hovedvekt på SOAP (Simple Object Access Protocol) og WSDL (Web Services Description Language). Ellers forstå og kunne bruke de verktøy som er tilgjengelig gjennom EE 5. Tilegne seg kunnskaper i å etablere Web Services på web-servere, applikasjons-servere eller services på ikke EE5-Containere og videre utvikle klienter for dette. Forstå populariteten og viktigheten av interportabilitet. Kurset legger stor vekt på JAX-WS (Java API for XML Web Services) med både SOAP-base and REST(ful)-base transport protokoller. Deltagerene vil lære om XML-schema og i denne forbindelse bruk av JAXB (Java Architecture for XML Binding). Målet er også å lære noe om SAX (Simple API for XML), DOM (Document Object Model) og StAX (Streaming API for XML) som tilhørende java pakken JAXP (Java API for XML Processing). Man vil få en innføring i WS-sequrity og bruken av Message Handlers. Under de fleste emnene vil man lære seg bruken av Annotation. Deltagerene vil under hele kurset bli ledet gjennom flere øvelser for å styrke kunnskapen om de enkelte emnene.

Forkunnskaper Java (EE5) WEB Services kurs

Kunnskap tilsvarende Java grunnkurs. Fordel med bruk av generell Java over en viss tid

Dokumentasjon Java (EE5) WEB Services kurs

Java Web Services: Up and Running, 1st Edition av Martin Kalin. (eller tilsvarende)

Kursinnhold Java (EE5) WEB Services kurs

 •  Web Services Overview
  • Web services key features, definition, architecture, API and standards. Distributed Objects and related technology
 • XML eXtensible Markup Language
  • XML Basic, document components, Namespace, Prefixes and Qualified Names. XML Schema Basic, contents, element attributes, types of elements, Qualified and Unqualified Elements, Assigning and Locating Schemas, Inheritance of Complex Types, Inheritance of Simple Types and Importing/ Including Schemas.
 • Binding between XML Schema and Java Classes
  • JAXB Architecture, the Unmarshalling and Marshalling technology, Validation, Binding XML Schema to Java Representations , Mapping Java Types to XML Schema, Mapping Annotations, Portability and Marshal Event Callbacks
 • JAXP Java API for XML Processing
  • SAX (Simple API for XML) architecture, processing, architecture, environment, packages, event handler and parsing. DOM (Document Object Model) architecture, Environment, packages, processing, parsing, Tree with node interface and methods. StAX (Streaming API for XML) Comparing StAX to Other JAXP APIs, Reading XML Streams and Writing XML Streams.
 • SOAP Simple Object Access Protocol
  • SOAP – over HTTP, SMTP and raw TCP/IP, Messaging, Structure, Path, Nodes and Faults
 • SAAJ SOAP with Attachments API for Java
  • SAAJ in general, Message Structure with Attachment (SwA), Inheritance Diagram, and environment. How to use MessageFactory , SOAPMessage, SOAPElements, SOAPHeader, SOAPBody, and Nodes.
 • WSDL Web Services Description Language
  • The Basic Stucture, WSDL elements, SOAP Messaging modes, SOAP Document and RPC message style, relation to Java Interface and Faulty Message
 • JAX-WS Java API for XML Web Services
  • JAX-WS interaction model, using SEI (Service endpoint Interface), using SIB (Service Implementation Bean), Client side programming models using servlets and applications, Stub Generation Sequence Diagram for Client and EE 5 components and when/ how to use wscompile and wsgen utilities
 • RESTful Web Services
  • What Is REST, How to implement, WebServiceProvider Annotation, Implentation on none EE 5 container, SOAPless services, Implementing RESTful Web Services As HttpServlets and study of the Provider and Dispatch facilities
 • Message Handler
  • When to use message handlers, the difference between Logical and Protocol Handlers , the Invocation Loop, use of Logical and Protocol Handler Interface and how/where to implement those
 • UDDI Universal Description, Discovery and Integration
  • UDDI structures, businessEntity, businessService, bindingTemplate, tModel, publisherAssertion and Inquiry or Publishing
 • JAXR Java API for XML Registries
  • JAXR Architecture, object mapping to UDDI structures, Primary Interfaces and Client Programming Steps. How to use ConnectionFactory class, Connection Interface, RegistryService, BusinessQueryManager and Finding Organization By Name..How to find WSDL Instances.

Metodikk Java (EE5) WEB Services kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.