Kurs: Java Avansert

Pris: 22500,-Varighet: 5 dager

Aktuelle Java Avansert kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Java Avansert, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Java inneholder en rekke biblioteker (API’er) som gjør det enkelt å implementere flere avanserte egenskaper i programmene. I dette kurset gjennomgåes noen av disse teknologiene og vi ser på hvilke muligheter de gir.Kjennskap til disse kan spare programmerere for mye koding ved at man benytter ferdiglagede rutiner istedet for å skrive egne.

Målsetting Java Avansert kurs

Deltakerene skal etter endt kurs ha kjennskap til en rekke av de mulighetene Javabibliotekene gir, når man bør benytte de forskjellige, og grunnleggende hvordan dette gjøres.

Forkunnskaper Java Avansert kurs

Kjennskap til grunnleggende Java-programmering på nivå med det som er beskrevet i ”Java-programmering – Innføring”.

Dokumentasjon Java Avansert kurs

Core Java Part II , eller tilsvarende

Kursinnhold Java Avansert kurs

 • Nettverk
  • Gjennomgang av Java sitt nettverks-API, både for å sette opp server og klient. Kort presentasjon av StringTokenizer objektet
 • Collections
  • Presentasjon av ”containers”, objekter som er laget for å ta vare på større menger objekter, gjennomgang av hvilke som finnes i Java, samt når vi bør bruke de forskjellige. Hvordan søke etter / gå igjennom objektene som ligger i et samlingsobjekt
 • Threaded programming
  • Presentasjon av tråder, gjennomgang av hvordan disse benyttes, og hvordan tråder kan brukes til å la deler av programmet kjøre uavhengig av resten av programmet
 • Kobling til databaser
  • Bruk av JDBC for å lagre / hente data fra relasjonsdatabaser. Hvordan vi kan benytte Java til å lage / endre databaser, samt å lagre informasjon i disse
 • Remote objects
  • Gjennomgang av RMI, deling av objekter mellom Java programmer over nettet
 • JavaBeans
  • Presentasjon av JavaBeans. Innføring i hvordan man lager JavaBeans, og bruk av BDK eller liknende for enkelt å sette sammen en applet basert på eksisterende beans

Metodikk Java Avansert kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.