Kurs: Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin

Pris: 13500,-Varighet: 3 dager

Aktuelle Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Illustrasjonsbilde Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin

GNU/Linux er fri programvare. Fri programvare er kort fortalt programvare hvor vi som brukere har full tilgang til oppskriften til programmet og kan gjøre hva vi vil med den, gitt at vi ikke fratar andre den samme retten. Begrepet er tuftet på fire grunnleggende friheter:

Dette gir oss brukere rettigheter og full kontroll over programvaren vi bruker, i motsetning til proprietær programvare, som stort sett fratar deg alle rettigheter (les gjerne lisensavtalene til for eksempel Microsoft Windows til sammenlikning).

Denne modellen har gjort det mulig for flere millioner (!) utviklere verden over å utvikle programvare, som kan lastes ned og brukes fritt.

Friheten gjelder altså ikke prisen på programvare, men den individuelle og kollektive muligheten til å fritt bruke, endre og videredistribuere endringer i programvaren. I tillegg er svært mye av den frie programvaren gratis.

Målsetting Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

Å forstå hvordan Linux grunnleggende er bygd opp og fungerer. Å kunne installere og drifte sin egen Linux-maskin. Å kunne installere programmer og sette opp vanlige tjenester. Å kunne bruke Linux. Å ta seg av vanlige systemadministrasjonsoppgaver. Og sist, men ikke minst: Å være i bedre i stand til å tilegne seg ytterligere kunnskap. Du blir dessuten bedre i stand til å hjelpe andre Linux-brukere.

Forkunnskaper Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

Grunnleggende PC-kunnskaper. Dette kurset er ment for personer som skal administrere / konfigurere Linux. Personer som skal være normale brukere av Linux, bør velge Linux Innføring, som går dypere inn på disse sidene av Linux.

Dokumentasjon Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

A Practical Guide to Ubuntu Linux av Mark G. Sobell - eller tilsvarende

Kursinnhold Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

 • Hva er Linux?
 • Installasjon av Ubuntu (som er basert på Debian)
 • Kort presentasjon av bruk av Linux, inkludert skrivebordsmiljøer, vindusbehandlere og kommandolinjen
 • Pakkesystemet
 • Brukere
 • Hvordan filsystemet til Linux er oppbygd
 • Nettverk
 • Administrasjon av Programmer
 • Administrasjon av filsystemer
 • Backup
 • Installasjon og konfigurering av en Webserver (LAMP - Linux, Apache, MySql og Php)
 • Webbasert systemadministrasjon gjennom Webmin
 • Sikkerhet
 • Systemprogrammering, flere kommandoer

Kurset tilpasses deltakernes behov så langt som mulig innenfor tidsrammen.

Metodikk Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.