Kurs: Linux grunnleggende

Pris: 13500,-Varighet: 3 dager

Aktuelle Linux grunnleggende kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Linux grunnleggende, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!


Dette kurset egner seg for de som skal være brukere av Linux, eller som ønsker å se hvilke muligheter som finnes i Linux som operativsystem. Flere og flere velger å benytte Linux som operativsystem p.g.a dens stabilitet, hurtighet og pris. Vi gjennomgår under kurset en enkel installasjon av Linux for å komme i gang, samt normal bruk av Linux. Kurset har en del overlapp med Installasjon og Konfigurasjonskurset, men vi ser mer på brukersiden i dette kurset. Dersom nok kursdeltakere ønsker det, kan disse to kursene kombineres til et 4 dagers kurs .

Målsetting Linux grunnleggende kurs

Etter endt kurs, skal kursdeltakerene være istand til å bruke standard Linux / Unix kommandoer, ha forståelse for hvordan operativsystemet virker, samt kunne benytte Linux til vanlige arbeidsoppgaver. Dersom man ønsker kunnskap i administrasjon og konfigurasjon av Linux, anbefales vårt Installasjon og Konfigurasjonskurs.

Forkunnskaper Linux grunnleggende kurs

Generell bruk av datamaskiner , windows e.l.

Dokumentasjon Linux grunnleggende kurs

A Practical Guide to Ubuntu Linux, av Mark Sobell el. tilsvarende

Kursinnhold Linux grunnleggende kurs

 • Hva er UNIX / Linux?
  • Hva er UNIX? Hva er så Linux? Enkel installasjon av Debian Linux. Brukere.Innlogging. Prøv deg frem i GNOME/KDE. Flere arbeidesflater ("Pager"). X11 - vindussystemet X GUI vs. kommandolinjen. Terminalvindu. Kommandotolker (shell) Shellet. Filer og kataloger. Trestrukturen. Absolutt sti / relativ sti. Hjemmekatalog. Kommandoer. Oppgaver
 • Filer
  • Hva er filer?. Hvilke filer er i denne katalogen? . Gå fra katalog til katalog. Hvor er jeg nå?. Skjulte filer. Mer om filer. Oppgaver
 • Filhåndtering
  • Kopiere filer . Flytte filer. Slette filer. Opprette og slette kataloger. Endre bruker- og gruppetilhørighet . Endre filbeskyttelser med chmod. Oppgaver
 • Jokernotasjon og regulære uttrykk
  • Jokernotasjon. Find. Generelt om regulære uttrykkk. Regulære uttrykk og grep. Mer om grep. Presisering / Oppsummering. Oppgaver
 • Verktøy
  • Cut - sort - tr - head og tail - wc - file - diff og patch - script - man . Oppgaver
 • Omdirigering og rør
  • DeGenerelt om omdirirgering og rør. Omdirigering . Omdirigering fortsetter . Rør (pipe) . Kommandosubstitsjon . liste over alle filer . Finn den største filen
 • Editere filer
  • Hva er en editor? Hvilken editor skal man velge? Emacs . VI . Oppgaver
 • Filverktøy
  • tar . Komprimering av filer . Dekomprimering av filer . Oppgaver
 • Shellscript
  • Hva er et ShellScript? sha-bang (#!) . Kommandoer . Flere kommandoer på en linje . En kommando på flere linjer . Hvordan kjøre et script . ShellWrapping - Kjøre andre programmer i et script. Returverdier
 • shell-variabler
  • Variabler . Variabel-substitusjon . Escape . Kommando-substitusjon (repetisjon) . Miljøvariablervariabler . Noen spesielle variabler i Bourne-shell variantene . Spesielle variabler i et script . Forandre egenskaper til variabler
 • Prosesshåndtering
  • DeProsesser . /proc . PID (prosess-ID) . Prioritet . UID og GROUPS . Bakgrunnsprosesser . ps . kill
 • Nettverktøy
  • Telnet/SSH . FTP

Metodikk Linux grunnleggende kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.