Kurs: Linux videregående / systemadmin

Pris: 16500,-Varighet: 4 dager

Aktuelle Linux videregående / systemadmin kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Linux videregående / systemadmin, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Dette kurset gir deg en innføring i oppsett og administrasjon av mange ulike tjenester på UNIX/Linux. Du lærer hvordan du installerer og administrerer fil- og utskriftstjenester mot UNIX/Linux og mot Mac/Windows (Samba), Epostsystemer (MTA, MDA, MUA), Websserver med Apache 2, MySql 5 og Php 5 og Java applikasjonsserver (Tomcat 6). Avansert bruk av terminalbaserte verktøy og web-baserte grensesnitt for serversdministrasjon gjennomgås og benyttes i praktiske oppgaver underveis.
Kurset er basert på Ubuntu (Debian), men tar også opp hvordan ting gjøres i andre distribusjoner.
 

Målsetting Linux videregående / systemadmin kurs

Å gi deltakerne et godt grunnlag for å konfigurere og drifte vanlige servertjenester på Linux. Å gjøre deg i stand til å feilsøke og løse vanlige problemer en systemadministrator møter i hverdagen

Forkunnskaper Linux videregående / systemadmin kurs

Kunnskaper tilsvarende kurset Linux Installasjon / Konfigurasjon. Du bør ha en god forståelse av hvordan Linux fungerer og er oppbygd. Deltagerne bør være godt i stand til å bruke kommandolinjen (Bourne Shell og/eller Bourne Again Shell). I tillegg bør deltagerne ha en viss forståelse av nettverk og TCP/IP.

Dokumentasjon Linux videregående / systemadmin kurs

Linux System Administration, eller tilsvarende.

Kursinnhold Linux videregående / systemadmin kurs

 • Kursinnhold
  • Avansert bruk av SSH server og klient (scp, sftp, krypterte tunneller, SOCKS 5 etc)
  • Filserver med NFS og Samba
  • Administrasjon av CUPS printerserver
  • Mer om pakkesystemet i Debian - Apt, Aptitude og dpkg
  • Apache2 webserver med PHP
  • Tomcat 6 applikasjonsserver
  • MySQL databaseserver
  • Oppsett av Postfix Epostserver med Dovecot, ClamAV og Spamassassin
  • DHCP-server - oppsett for kablet og trådløst nettverk
  • Loggsjekking med logwatch og cron
  • Skallskripting - skripting for generelle sysadmin-oppgaver
  • Sikkerhetssjekker med chkrootkit, nmap etc.
  • Dokumentasjon - Rutebook, man, info, yelp etc.

Annen informasjon Linux videregående / systemadmin kurs

Kurset benytter bl.a:
• Tekstbaserte verktøy - screen, tar, dd, mkfs, top, nmap, apachetop, telnet, ssh, etc.
• Serveradministrasjon med Webmin og andre webgrensesnitt (SWAT, CUPS, PHPMyAdmin etc)
• Online dokumentasjon gjennom Linuxakademiet.no (også tilgjengelig etter at kurset er avsluttet)
• Ekstensiv lærebok (rundt 1200 sider) som også fungerer som oppslagsverk senere.
 

Metodikk Linux videregående / systemadmin kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.