Kurs: Outlook videregående

Pris: 3400,-Varighet: 1 dager

Aktuelle Outlook videregående kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Outlook videregående, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte og kjenne til mer avanserte instillinger i Outlook etter at kurset er ferdig. De vil lære å tilpasse Outlook for sitt arbeidsmiljø, bl.a. ved hjelp av visninger og egne maler. Deltakerne vil få kunnskap om alternative tilpasningsmuligheter og bruksområder i outlook

Målsetting Outlook videregående kurs

Deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte avanserte funksjoner i Outlook etter endt kurs.

Forkunnskaper Outlook videregående kurs

 Deltakerne bør ha kjennskap til bruk av Outlook og god kjennskap til Windows programmer generelt

Dokumentasjon Outlook videregående kurs

DataPower – Lær mer om MS Outlook el. tilsvarende dokumentasjon .

Kursinnhold Outlook videregående kurs

  • Formatering av meldinger
  • Mer om meldinger
  • Tilpasninger
  • Kalenderen
  • Kontakter
  • Oppgaver
  • Samarbeide og deling
  • Nyhetsleser
  • Frakoplet jobbing

Metodikk Outlook videregående kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.