Kurs: Project videregående

Pris: 7950,-Varighet: 2 dager

Aktuelle Project videregående kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i Project videregående, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

I alle faser av et prosjekt er riktig bruk av dataverktøy en effektiv metode for å optimalisere tilgjengelige ressurser, beregne kostnader og samtidig dokumentere prosjektets avvik og fremdrift. Ved å anvende MS Project på en effektiv måte benyttes verktøyet til bl.a. planlegging, tidfesting av aktiviteter, bruk av ressurser knyttet til aktiviteter, kostnadsberegning og prosjektoppfølging..

Målsetting Project videregående kurs

Kurset egner seg for deltakere som ønsker en dypere innsikt i hvordan programmet kan benyttes og bidrar i større grad til å tilpasse verktøybruken for mer individuelle behov, avhengig av prosjektets karakteristikk og egenskaper. Undervisningen legger vekt på en kombinasjon av relevant teori og praktisk bruk av prosjektfagets mange muligheter og bruk av MS Project.

Forkunnskaper Project videregående kurs

Kurset betinger kunnskap tilsvarende innføringskurs i MS Project.

Dokumentasjon Project videregående kurs

Relevant dokumentasjon fra DataPower, Microsoft Press eller tilsvarende

Kursinnhold Project videregående kurs

 • Strukturering
  • Strukturering av et omfattende prosjekt
 • Avhengighet/ressurser
  • Etablering av avhengigheter og ressurser til alle aktiviteter
 • Rapporter
  • Produsere rapporter og foreta analyser av det foreliggende materialet i prosjektet
 • Oppfølging
  • Oppfølging av prosjektet
 • Filter
  • Bruk av filtre for sortering av relevant datagrunnlag i prosjektet
 • Redigering
  • Tilpasning av tabeller, visninger og rapporter
 • Flere prosjekter
  • Arbeide med flere prosjekter, konsolidering og anvendelse med ressurs-pool
 • Krysskoblinger
  • Krysskoblinger mellom flere prosjekter
 • Gannt- Diagram
  • Tilpasning av Gannt-diagram og visninger
 • Tilpasse verktøy
  • Etablere brukertilpassede menyer, verktøybruk, kommandoer og knapper
 • Funksjoner
  • Bruk av funksjoner i verktøyet for arbeidsgrupper
 • PERT-diagram
  • Bruk av PERT-diagram, endring av lay-out og formateringer
 • Analyser
  • Analysering vha. PERT-metode. Nåverdi-metode og bruk av Excel
 • HTML
  • Lagring av prosjektplan i HTML-format
 • Hyperkoblinger
  • Bruk av Hyperkoblinger

Metodikk Project videregående kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.