Kurs: VBA - Visual Basic for applications

Pris: 17600,-Varighet: 4 dager

Aktuelle VBA - Visual Basic for applications kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i VBA - Visual Basic for applications, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Dette kurset er rettet mot de som ønsker en god innføring i VBA. Deltakerne vil i løpet av kurset lære om VBA i flere av Office-programmene, og hvordan de benytter VBA for å ”sy” sammen de forskjellige delene av Office Kurset kan arrangeres spesielt med henblikk på enkeltstående programmer som Access, Word eller Excel. Se under Office kategorien

Målsetting VBA - Visual Basic for applications kurs

VBA er "limet" mellom de forskjellige MS Office program. Målet for kurset er at deltakerene skal lære seg grunnleggende prinsipper og metoder for programmering av MS Office applikasjoner ved hjelp av VBA og VBScript.

Forkunnskaper VBA - Visual Basic for applications kurs

Deltakerne bør ha god kjennskap til de forskjellige programmene i Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint og Access). Dersom man er lite kjent med bruk av nevnte programmer, bør man først gå på innføringskurs i de forskjellige progammene.

Kursinnhold VBA - Visual Basic for applications kurs

 • Introduksjon til VBA
  • Gjennomgang av VBA editor, VBA prosedyrer og funksjoner og moduler
 • Variabler
  • Gjennomgang av variabler og datatyper og deres bruksområder i VBA
 • Operatorer
  • Bruk av operatorer i VBA
 • Objekter
  • Gjennomgang og bruk av objekter, egenskaper og metoder i VBA
 • Kontroll av kode
  • Metoder for å styre programflyt i VBA (funksjoner og prosedyer)
 • Word
  • Word VBA programmering (Object model)
 • Excel
  • Excel VBA programmering (Object model)
 • Access
  • Access VBA programmering (Object model)
 • Dialog med bruker
  • Design og bruk av MS Forms, Melding bokser og andre metoder for å skape dialog med bruker fra programmene
 • Automatisering
  • Hvordan man ”syr” sammen de forskjellige programmene
 • Feilsøking
  • Debugging” av VBA applikasjoner

Metodikk VBA - Visual Basic for applications kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.