Kurs: VB - Visual Basic 6.0

Pris: 22500,-Varighet: 5 dager

Aktuelle VB - Visual Basic 6.0 kurs

Ingen planlagte kurs?
Vi har for tiden ingen planlagte kurs i VB - Visual Basic 6.0, men send oss en epost, eller ring oss på 32 20 09 90, så finner vi en løsning!

Kurset henvender seg primært til mennesker som ikke har dyp programmeringserfaring, og som ønsker å bruke Visual Basic til å utvikle forholdsvis enkle programmer

Målsetting VB - Visual Basic 6.0 kurs

Kursdeltakeren skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om programmering, og være i stand til å lage enkle programmer i Visual Basic.

Forkunnskaper VB - Visual Basic 6.0 kurs

Kursdeltakeren må ha grunnleggende datakunnskaper og beherske Windowsteknikker.

Dokumentasjon VB - Visual Basic 6.0 kurs

Visual Basic 6 - Developers Handbook av Petroutsos og Hough , eller tilsvarende

Kursinnhold VB - Visual Basic 6.0 kurs

 • Litt Teori om å programmere i VB
  • Hva kan jeg bruke Visual Basic til; Grafiske grensesnitt; Hendelser; Interaktiv utvikling; Hjelpemuligheter; Nøkkelbegreper
 • Utvikle et brukergrensesnitt
  • Starte et nytt prosjekt og tilpasse formen; Sette inn kontroller på formen
 • Skrive kode i prosedyrer
  • Flytte mellom formvindu og kodevindu; Sette inn prosedyredeklarasjoner; Kommentere koden; Innrykk; Utføre handlinger med en metode; Kompilere programmet
 • La koden ta beslutninger
  • If - Then Else; Select Case-strukturen
 • Gjenta kode med løkker
  • Do - Loop; For - Next
 • Bruke variabler og konstanter
  • Hva er en variabel; Deklarere variabler eksplisitt; Navnekonvensjoner; Scope; Hva er en konstant, og hvordan deklareres den
 • Datatyper og uttrykk
  • Numeriske datatyper; Konverteringer; Strenger; Datoer og klokkeslett; Varianter
 • Lagre data i matriser
  • Hvorfor bruke matriser; Statiske og dynamiske matriser
 • Funksjonstyper
  • Prosedyreteori; Funksjonsprosedyrer; Kalle opp funksjoner; Deklarere datatypen til funksjoner
 • Fange opp run-time feil
  • If - Forutse feilsituasjoner og håndtere runtime-feil
 • Debugge koden
  • Utføre kode stegvis og overvåke verdier; Eksperimentere med kode i Immedeate-vinduet
 • Inputbokser og meldingsbokser
  • Hvordan lage dem; argumenter og returverdier
 • Menyer
  • Elementene i et menysystem; Lage menyer med menyeditoren; Lage ulike typer menyer
 • Dialogbokser
  • Bruke standard dialogbokser; hva finnes og hvordan bruke dem
 • Verktøy- og statuslinjer
  • Utvikle verktøylinjer manuelt; Toolbar og Statusbarkontrollene
 • Utvikle en MDI-applikasjon
  • Hva er et MDI-program; Designe brukergrensesnittet til en MDI-applikasjon; Skrive koden til programmet
 • Databaseprogrammering
  • Litt teori om databaseprogrammering; Basere en løsning på en database; Bruke bundne eller ubundne kontroller; datautvalg med SQL; Utvikle rappoerter
 • Utføre SQL-kommandoer i et DataEnvironment
  • Hva er SQL; Opprette et DataEnvironment; Velge ut data med SQL; Spørre etter data i flere tabeller; Beregne statistikk
 • Binde kontroller til et Commandobject
  • Binde; Flytte blant postene; Håndtere grenseoverskridelser; Flytte raskere med kombobokser; Lagre, legge til og slette poster
 • Binde datagrinda
  • Bruke en bundet datagrind; Lage en subform
 • Arbeide med bundne og ubundne kontroller
  • Binde en listeboks og en kombiboks; Bruke ubundne tekstbokser
 • Validere data
  • Hvorfor kvalitetsikre dataene; Validere data på kontrollnivå; Validere på formnivå; Håndtere feil i datagrinda
 • Utvikle databaserapporter
  • Gruppere poster; Starte rapporter fra VB; Basere en rapport på et Command-objekt som tar imot en parameter

Metodikk VB - Visual Basic 6.0 kurs

Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring.

I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.

Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.