Kurs MS Office

Kurs Access grunnleggende

Pris: kr. 7.400,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: Access grunnleggende

I dette kurset vil kursdeltakerne få en innføring i hva en Access database er, og hvordan den fungerer. Deltakere vil deretter lære å utvikle en relasjonsdatabase fra bunnen, og lage skjemaer og rapportrutiner for denne databasen.

Kurs Access videregående

Pris: kr. 10.500,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: Access videregående

Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne en videregående innføring i utviklingen av relasjonsdatabaser vha. MS Access .

Kurs Excel grunnleggende

Pris: kr. 5.100,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: Excel grunnleggende

Deltakerne vil lære å benytte de grunnleggende teknikkene i Excel for å kunne lage kalkyler, budsjetter, lister og utføre enkle beregninger.

Kurs Excel maler og makroer

Pris: kr. 13.500,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: Excel maler og makroer

Dette kurset er beregnet for de som ønsker å skape makroer for enkel kommunikasjon mellom bruker og programmet, og makroer for beregninger og arbeidsrutiner i Excel.

Kurs Excel videregående ( expert)

Pris: kr. 5.800,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: Excel videregående ( expert)

Deltakerne vil lære å benytte avanserte funksjoner og teknikker i Excel for å kunne lage avanserte regneark og bruke lister og pivottabeller som et effektivt verktøy

Kurs Outlook grunnleggende

Pris: kr. 2.900,-Varighet: 1 dagerLes mer om kurset: Outlook grunnleggende

Kursdeltakerne vil på dette kurset lære å benytte Outlook som kommunikasjonsverktøy for å sende E-mail, opprette kontakter, kalenderavtaler og oppgaver

Kurs Outlook videregående

Pris: kr. 3.400,-Varighet: 1 dagerLes mer om kurset: Outlook videregående

Deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte og kjenne til mer avanserte instillinger i Outlook etter at kurset er ferdig. De vil lære å tilpasse Outlook for sitt arbeidsmiljø, bl.a. ved hjelp av visninger og egne maler. Deltakerne vil få kunnskap om alternative tilpasningsmuligheter og bruksområder i outlook

Kurs PowerPoint grunnleggende

Pris: kr. 5.100,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: PowerPoint grunnleggende

Deltakerne vil lære teori og teknikker for å kunne lege en pen presentasjon, og teknikker for fremvisning av en presentasjon

Kurs PowerPoint videregående

Pris: kr. 5.800,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: PowerPoint videregående

Dette kurs er for de som ønsker en ytterligere fordypning i PowerPoint og avanserte funksjoner

Kurs Project grunnleggende

Pris: kr. 7.750,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: Project grunnleggende

Deltakerne vil på dette kurset lære å benytte MS Project som verktøy for prosjektstyring. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære etablering av prosjektplan, og håndtering av ressurser og kostnader.

Kurs Project videregående

Pris: kr. 7.950,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: Project videregående

I alle faser av et prosjekt er riktig bruk av dataverktøy en effektiv metode for å optimalisere tilgjengelige ressurser, beregne kostnader og samtidig dokumentere prosjektets avvik og fremdrift. Ved å anvende MS Project på en effektiv måte benyttes verktøyet til bl.a. planlegging, tidfesting av aktiviteter, bruk av ressurser knyttet til aktiviteter, kostnadsberegning og prosjektoppfølging..

Kurs VBA - Visual Basic for applications

Dette kurset er rettet mot de som ønsker en god innføring i VBA. Deltakerne vil i løpet av kurset lære om VBA i flere av Office-programmene, og hvordan de benytter VBA for å ”sy” sammen de forskjellige delene av Office Kurset kan arrangeres spesielt med henblikk på enkeltstående programmer som Access, Word eller Excel. Se under Office kategorien