Kurs Java

Kurs Java (EE5) WEB Services

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: Java (EE5) WEB Services


Kurset gir en innføring i Web Services gjennom bruk av Java/EE 5 verktøyene og den standard som er godkjent gjennom WS-I Basic profil med interportabilitet. 10 timer med praktiske øvelser inngår i kurset.

Kurs Java Avansert

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: Java Avansert

Java inneholder en rekke biblioteker (API’er) som gjør det enkelt å implementere flere avanserte egenskaper i programmene. I dette kurset gjennomgåes noen av disse teknologiene og vi ser på hvilke muligheter de gir.Kjennskap til disse kan spare programmerere for mye koding ved at man benytter ferdiglagede rutiner istedet for å skrive egne.

Kurs Java EE5/EE6 utvikling

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: Java EE5/EE6 utvikling

Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5.

Kurs Java grunnleggende

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: Java grunnleggende

Kurs JavaScript grunnleggende

Pris: kr. 13.500,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: JavaScript grunnleggende

JavaScript er et skriptspråk som lar oss "programmere" websidene våre. Kurset i JavaScript gir deg den innføringen du trenger for å komme igang. Med JavaScript kan vi legge til dynamisk funksjonalitet på sidene, som f.eks å bytte ut bilder ved mouseover, noe vi ikke klarer med HMTL alene. HTML er statisk