Kurs Linux

Linux er ikke et operativsystem, men kjernen i et operativsystem. Linux bygger på operativsystemet Unix. Den første starten til en gratis versjon av dette operativsystemet kom da en gruppe datafolk fra Massachusets Institute of Technology i 1984 startet the Free Software Foundation og utviklet GNU GPL (General Public Licence), som betyr at man gratis kan distribuere, endre, eller til og med selge produktet. GNU-prosjektet utviklet de fleste hjelpeprogrammene til et gratis Unix-system, men manglet den viktigste delen – kjernen.

Kjernen til Linux-operativsystemet er opprinnelig utviklet av Linus Torvalds fra Finland. Prosjektet startet 1991, da Linux kom ut i versjon 0.02. Versjon 1.0 av Linux-kjernen var ferdig først i 1994. Operativ­systemet burde kanskje vært kalt GNU/Linux, men Linux er blitt det navnet som er i vanlig bruk. Senere har flere frivillige på nettet vært med på å videreutvikle operativsystemet.

Kurs Linux grunnleggende

Pris: kr. 13.500,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: Linux grunnleggende


Dette kurset egner seg for de som skal være brukere av Linux, eller som ønsker å se hvilke muligheter som finnes i Linux som operativsystem. Flere og flere velger å benytte Linux som operativsystem p.g.a dens stabilitet, hurtighet og pris. Vi gjennomgår under kurset en enkel installasjon av Linux for å komme i gang, samt normal bruk av Linux. Kurset har en del overlapp med Installasjon og Konfigurasjonskurset, men vi ser mer på brukersiden i dette kurset. Dersom nok kursdeltakere ønsker det, kan disse to kursene kombineres til et 4 dagers kurs .

Kurs Linux Installasjon, Konfigurasjon, Admin

GNU/Linux er fri programvare. Fri programvare er kort fortalt programvare hvor vi som brukere har full tilgang til oppskriften til programmet og kan gjøre hva vi vil med den, gitt at vi ikke fratar andre den samme retten. Begrepet er tuftet på fire grunnleggende friheter:

Dette gir oss brukere rettigheter og full kontroll over programvaren vi bruker, i motsetning til proprietær programvare, som stort sett fratar deg alle rettigheter (les gjerne lisensavtalene til for eksempel Microsoft Windows til sammenlikning).

Denne modellen har gjort det mulig for flere millioner (!) utviklere verden over å utvikle programvare, som kan lastes ned og brukes fritt.

Friheten gjelder altså ikke prisen på programvare, men den individuelle og kollektive muligheten til å fritt bruke, endre og videredistribuere endringer i programvaren. I tillegg er svært mye av den frie programvaren gratis.

Kurs Linux videregående / systemadmin

Pris: kr. 16.500,-Varighet: 4 dagerLes mer om kurset: Linux videregående / systemadmin

Dette kurset gir deg en innføring i oppsett og administrasjon av mange ulike tjenester på UNIX/Linux. Du lærer hvordan du installerer og administrerer fil- og utskriftstjenester mot UNIX/Linux og mot Mac/Windows (Samba), Epostsystemer (MTA, MDA, MUA), Websserver med Apache 2, MySql 5 og Php 5 og Java applikasjonsserver (Tomcat 6). Avansert bruk av terminalbaserte verktøy og web-baserte grensesnitt for serversdministrasjon gjennomgås og benyttes i praktiske oppgaver underveis.
Kurset er basert på Ubuntu (Debian), men tar også opp hvordan ting gjøres i andre distribusjoner.