Kurs Programmering

Kurs Access videregående

Pris: kr. 10.500,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: Access videregående

Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne en videregående innføring i utviklingen av relasjonsdatabaser vha. MS Access .

Kurs C++, grunnleggende

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: C++, grunnleggende

C++ er i dag blant de mest brukte programmeringsspråk, med en mengde bruksområder. C++ utvider programmeringsspråket C med en mer moderne objektorientert tankegang. C++ er attraktivt som programmeringsspråk på grunn av sin store utbredelse, da en mengde gode utviklingsverktøy eksisterer. Kurset er ikke knyttet opp mot noen bestemt utviklingsverktøy, men tar for seg grunnleggende, standard C++ programmering som vil være nyttig uavhengig av hvilket system / verktøy man velger

Kurs HTML

Pris: kr. 7.400,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: HTML

Selv om du kan lage nettsider uten å kjenne til HTML , vil de fleste med ansvar for utvikling og vedlikehold av nettsider ikke kunne klare seg uten å kjenne til de muligheter og begrensninger som ligger i HTML. Godt kjennskap til HTML er dessuten en forutsetning for de andre kurs på denne siden.

Kurs HTML5 & CSS3

Pris: kr. 7.900,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: HTML5 & CSS3

Lær deg neste generasjon HTML og CSS. HTML5 er siste versjon av HTML. CSS3 er også siste versjon av CSS. Ingen av dem er ferdig utviklet, men det er mye innen begge vi kan ta i bruk i dag.

Kurs PHP og MYSQL

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: PHP og MYSQL

PHP er et kraftig verktøy, eller scriptspråk, som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP er et scriptspråk som er mye brukt, bl.a i løsninger som: Facebook, Wikipedia og Wordpress,  og er et effektivt alternativ til konkurrerende språk som Microsoft sitt ASP.

MYSQL er verdens mest populære open source databasesystem, og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger.

Kurs VB - Visual Basic 6.0

Pris: kr. 22.500,-Varighet: 5 dagerLes mer om kurset: VB - Visual Basic 6.0

Kurset henvender seg primært til mennesker som ikke har dyp programmeringserfaring, og som ønsker å bruke Visual Basic til å utvikle forholdsvis enkle programmer

Kurs VBA - Visual Basic for applications

Dette kurset er rettet mot de som ønsker en god innføring i VBA. Deltakerne vil i løpet av kurset lære om VBA i flere av Office-programmene, og hvordan de benytter VBA for å ”sy” sammen de forskjellige delene av Office Kurset kan arrangeres spesielt med henblikk på enkeltstående programmer som Access, Word eller Excel. Se under Office kategorien

Kurs XML grunnleggende

Pris: kr. 8.600,-Varighet: 2 dagerLes mer om kurset: XML grunnleggende

Med XML og relaterte standarder som XSL og XPath er det mulig å utvikle distribuerte nettbaserte tjenester for utveksling av data i et standardisert format. XML er kommet for å bli og vil bli standard for å utveksle informasjon mellom kontor, intranett, internett og database-applikasjoner.

Kurs XSL(T) grunnleggende

Pris: kr. 12.600,-Varighet: 3 dagerLes mer om kurset: XSL(T) grunnleggende

XML er nå den etablerte standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innefor XSL er XSLT, XSL-FO og Xpath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.